DOHAK | Salda Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği

Hakkımızda

Ülkemizde hayvan hakları ve onların korunmasıyla ilgili tüm boyutlarda çalışan, kamuyu etkilemede ve topluma hayvan hakları konusunda ilham verebilen en güvenilir dernek olma hedefindeki Salda Doğayı-Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (DOHAK), 2018 yılında Mesut ÇAL tarafından kuruldu.


DOHAK'ın bütün eforu ve etkinlikleri, aynı dünyayı paylaşan tüm canlıların oluşturduğu bütünlük anlayışının toplumumuza kazandırılması üst-amacına yöneliktir. Derneğin gittikçe büyüyen gücü ölçüsünde yaptığı faaliyetler, doğal hayatından uzaklaştırılmış, türden bağımsız tüm hayvanların korunması ve refahlarının artırılmasıyla onların doğal yaşam ortamlarına geri kazandırılmasını hedeflemektedir.


Yardıma muhtaç hayvanların beslenmeleri, bakım ve tedavilerinin sağlanmasına öncülük etmek, örnek olmak ve kamuoyunun ilgisini bu hayvanlara çekmek için uğraş vermektedir.
Gücünü, paylaştığımız aynı coğrafyada yaşayan tüm canlıları seven birey, kuruluş ve kamu otoritelerinden alan DOHAK, hayvan haklarının ilgili yasa ve düzenlemelerde olması gerektiği gibi yer alması için çalışmakta ve konuşamayan dünya ortaklarımızın sesi de olma kararlılığındadır.

Yazılım-Destek: Adanet Bilişim Sistemleri